Över 40 år i byggbranschen

Taxinge SlottFristående konsult

Med mer än fyrtio år i byggbranschen – jag startade 1958 som målarlärling i min fars målerifirma med säte i Jönköping en fyraårig lärlingsutbildning som resulterade i gesällbrev inom målaryrket – har jag lett både större och mindre byggen och projekt. Mina tjänster har köpts av såväl väletablerade byggherrar som ovana organisationer och privatpersoner.

Min teoretiska bakgrund är; folkhögskolestudier, byggnadsingenjörsexamen, stadsplaneingenjör, byggnadsvårdsutbildning med arkitektur, byggjuridik och entreprenadrätt. Dessutom universitetsstudier motsvarande 140 poäng inom ämnesområdena; juridik, handelsrätt och beskattningsrätt, personaladministration samt ledarutbildning inom allmännyttans organisation SABO.

Projektledning MättingeSom fristående konsult har jag verkat sedan 1988. Fastighetskonsult M Ledel AB drivs av mig Magnus Ledel. Företaget har sitt säte i Nyköping - där jag även bor – mitt verksamhetsområde är företrädesvis Stor-Storstockholm, Södermanland och Östergötland. En del av mina projekt under verksamhetsåren kan du se på bilderna.

Klicka här för att se mina referensbilder.

Vårdplan Dunker KyrkaByggnadsvård

Alltsedan införandet av Plan- och bygglagens krav om certifierad KA kvalitetsansvariga 1995 har det varit en del av min verksamhet och fr o m 2 maj 2011 skärptes kraven på den kvalitetsansvarige och funktionen KA bytte namn till kontrollansvarig. Jag innehar certifiering nivå K (komplicerad art) via SITAC alltsedan införandet och med uppdatering varje år samt ”omcertifiering” vart femte år.

En annan väsentlig del i min verksamhet är byggnadsvård med inventering av sk. kulturbyggnader med redovisning i särskilda vårdplaner. Vårdprogram och vårdplaner för kyrkobyggnader är bl.a. ett av mina intresseområden.

Läs mer om mina tjänster här