Certifierad kontrollansvarig i Nyköping med omnejd

Byggledning NyköpingVälkommen till Fastighetskonsult M. Ledel AB

Fastighetskonsult M Ledel ABs huvudsakliga verksamhetsområde är byggkonsultation inom nyproduktion och ombyggnationer samt byggnadsvård inom Mellansverige och företrädesvis inom södra Stockholm, Södermanland och Östergötland.

Fastighetskonsult M Ledel AB registrerades i december månad 1988. Företaget har sitt säte i Nyköpings kommun i Södermanland och firmatecknare – ägare är Magnus Ledel. FKML AB innehar F-skattesedel och är i övrigt skuldfritt.

Kontakta gärna mig för mer information.

Fastighetskonsult M. Ledel utför:

Projektering
• Byggnadsvård - Byggnadsvårdsprogram
• Ritningsarbeten
• Rivningsplaner
• Bygglov och bygganmälan
• Kontrollplan och kontrollansvarig enligt PBL
• Projekt- och byggledning - byggadministration
• Entreprenadbesiktningar

Läs mer om mina tjänster här.